Bấm vào đây để tải APP RADARO: iOS Android
Hotline: 024 7773 3939

Nội dung câu hỏi

Lợi ích của app Radaro như thế nào?

2018/11/27 02:06:47 Ánh Đỗ
Print Topic
Radaro là ứng dụng rất dễ sử dụng, phân chia thành 2 mục rõ ràng cho người mua share và người share. Là ứng dụng vô cùng tuyệt vời, các bạn chỉ cần chia sẻ là có tiền đối với người share và giúp những người bán hàng tiếp xúc được với nhiều khách hàng hơn từ cộng đồng người sử dụng facebook, từ đó có thể dễ dàng tìm kiếm đơn hàng và thuận lợi trong việc bán hàng hơn.