Bấm vào đây để tải APP RADARO: iOS Android
Hotline: 024 7773 3939

Nội dung câu hỏi

Bao nhiêu lâu thì được share bài một lần?

2018/11/27 10:12:17 Ánh Đỗ
Print Topic
Radaro có quy định cứ sau 1 giờ  đồng hồ sẽ được share bài một lần. Trong trường hợp bài share không hợp lệ, hệ thống sẽ tự động duyệt bài đó không hợp lệ. Như thế sẽ bạn sẽ được share lại.