Bấm vào đây để tải APP RADARO: iOS Android
Hotline: 024 7773 3939

Nội dung câu hỏi

Cách thức share bài viết dành cho người share

2018/11/27 02:19:41 Ánh Đỗ
Print Topic
Bước 1:Đăng nhập và chấp nhận điều khoản, chính sách của radaro.
Bước 2: Click chia sẻ ngay về trang facebook cá nhân( để bài share ở chế độ công khai).
Bước 3: Xác nhận chia sẻ.
Bước 4: Nhận thông báo chia sẻ thành công.