Bấm vào đây để tải APP RADARO: iOS Android
Hotline: 024 7773 3939

Nội dung câu hỏi

Vì sao mua bài viết nhưng không được duyệt?

2018/11/27 10:15:08 Ánh Đỗ
Print Topic
Bạn là doanh nghiệp- bạn là cá nhân đang kinh doanh một mặt hàng nào đó, khi đăng nhập vào hệ thống của chúng tôi để mua bài viết, tuy nhiên bài mua đó không được duyệt. Bạn thắc mắc không biết tại sao?
Bài mua của bạn không được duyệt vì một số lý do sau đây: bài viết không để chế độ công khai, chỉ để ở chế độ bạn bè hoặc chỉ mình tôi hay ngôn từ trong bài viết đó phản cảm,...Nên các bạn lưu ý thực hiện đúng quy chế và quy định của hệ thống.